Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 5 - Đặng Ngọc Cường

Bài 5 Xử lý văn bản và các bộ lọc thuộc bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux trình bày về các công cụ soạn thảo văn bản, các chế độ làm việc của vi, một số lệnh dùng vi, bộ lọc cut, bộ lọc wc, biểu thức chính quy...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về xử lý văn bản và các bộ lọc.

Từ khóa: Xử lý văn bản, Soạn thảo văn bản, Công cụ soạn thảo văn bản, Hệ điều hành Linux, Hệ điều hành Unix, Quản trị hệ thống

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận