Bài giảng Giới thiệu môn Quản trị marketing

Môn Quản trị marketing trình bày 10 chương nêu lý thuyết căn bản của quản trị marketing như: tổng quan quản trị marketing, hoạch định chiến lược và lập kế hoạch marketing, các hệ thống thông tin, nghiên cứu marketing và dự báo nhu cầu thị trường, phân tích cạnh tranh...

Từ khóa: Quản trị chiến lược chiêu thị, Truyền thông marketing, Truyền thông hiệu quả, Quản trị marketing, Nghiên cứu marketing, Nghiên cứu thị trường

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận