Bài giảng Giáo dục truyền thông môi trường: Chương 2 - Nguyễn Thị Bích Thảo

Bài giảng "Giáo dục truyền thông môi trường - Chương 2: Thiết kế nội dung, tài liệu và lập kế hoạch cho chương trình giáo dục môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý người học, não trung gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận