Bài giảng Giáo dục truyền thông môi trường: Chương 1 - Nguyễn Thị Bích Thảo

Bài giảng "Giáo dục truyền thông môi trường - Chương 1: Tổng quan về giáo dục môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử hình thành và phát triển của Giáo dục môi trường, định nghĩa Giáo dục môi trường và các vấn đề liên quan, giáo dục môi trường và thay đổi hành vi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Giáo dục truyền thông môi trường, Truyền thông môi trường, Giáo dục môi trường, Thay đổi hành vi, bảo vệ môi trường, Môi trường sống

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:230 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận