Bài giảng Dược lâm sàng trong điều trị tăng huyết áp - BS. Lê Kim Khánh

Bài giảng Dược lâm sàng trong điều trị tăng huyết áp gồm các nội dung: Phân lọai tăng huyết áp, mục tiêu và biện pháp điều trị, phân tích vai trò từng nhóm thuốc trong điều trị tăng huyết áp vô căn và tăng huyết áp ở đối tượng đặc biệt: người cao tuổi, phụ nữ có thai, các tương tác thuốc phổ biến trong điều trị tăng huyết áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Từ khóa: Dược lâm sàng, Tài liệu Dược lâm sàng, Điều trị tăng huyết áp, Ứng dụng dược lâm sàng, Tài liệu Y học, Bệnh tăng huyết áp

pdf 77 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/10/2015 | Lượt xem:172 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận