Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4 Đá

Đá là một tập hợp nhiều khoáng vật hay một khoáng vật là một bộ phận chủ yếu cấu tạo nên lớp vỏ trái đất.
đá đơn khoáng.Khoáng vật tạo đá chiếm 5%, gọi là khoáng vật chính.
Đăng nhập để bình luận