Bài giảng Địa chất công trình - Chương 2 Cấu tạo Trái Đất

Hệ mặt trời là một hệ thống trong vũ trụ mà trung tâm là một ngôi sao, ngôi sao đó là mặt trời. Hệ mặt trời gồm có 09 hành tinh chuyển động quanh mặt trời theo những quỹ đạo xác định.
Đăng nhập để bình luận