Bài giảng Đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu - Nguyễn Khắc Hiếu

Bài giảng Đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu của Nguyễn Khắc Hiếu nêu lên những thông tin tổng quan về biến đổi khí hậu; đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu; trước thềm COP19. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.
Đăng nhập để bình luận