BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Tài liệu tham khảo về bài giảng đại số tuyến tính. Tập các số thực với hai pháp toán có các tính chất nói trên để cho phép ta tiến hành các tính toán trong thực tế và nhìn chung, một tập hợp nào đó được trang bị hai phép toán thõa mãn các tính chất nói trên có thể coi là đủ mạnh.