Bài giảng cuối cùng

Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) có chương trình mang tên "Bài giảng cuối cùng" để mỗi năm, một giáo sư được mời thuyết trình bài giảng cuối cùng của mình cho sinh viên. Đó là một truyền thống tuyệt vời, qua đó người giảng như rút hết tinh túy của mình để truyền lại lần cuối và người nghe có một khoảnh khắc để suy ngẫm về những gì ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời và sự nghiệp của vị giáo sư đó.

Từ khóa: Bài giảng cuối cùng, kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh, quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp

pdf 278 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:17/05/2013 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận