Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 4: Quy trình xác định yêu cầu

Cùng nắm kiến thức trong "Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 4: Quy trình xác định yêu cầu" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu, phân tích khả thi, phát hiện và phân tích yêu cầu, đánh giá yêu cầu, lập kế hoạch quản lý yêu cầu,...

Từ khóa: Quy trình xác định yêu cầu, Tự học lập trình, Lập trình phần mềm, Công nghệ phần mềm, Kỹ sư phần mềm, Lập trình máy tính

ppt 34 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận