Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 2: Quy trình xây dựng phần mềm

Cùng nắm kiến thức trong "Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 2: Quy trình xây dựng phần mềm" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số mô hình phát triển phần mềm thường được ứng dụng và đánh giá ưu và nhược điểm của chúng, xác định chi tiết những công việc phải làm trong quá trình xây dựng một phần mềm,...

Từ khóa: Quy trình xây dựng phần mềm, Tự học lập trình, Lập trình phần mềm, Công nghệ phần mềm, Kỹ sư phần mềm, Lập trình máy tính

ppt 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:846 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận