Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 1 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 1: Phần mềm và Công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm, công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm, quy trình phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Công nghệ phần mềm, Công nghệ phần mềm, Dự án phần mềm, Quy trình phần mềm, Quản lý dự án phần mềm, Dự án phần mềm

pdf 142 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận