Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Từ khóa: Bài giảng Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, ThS. Nguyễn Vương Thịnh, Hệ thống thông tin, Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

ppt 48 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận