Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 9: Ngành Echinodermata

Ngành Da gai hay Động vật da gai, danh pháp khoa học Echinodermata, là một ngành động vật biển, chúng sống ở nhiều độ sâu khác nhau từ đới gian triều đến đới biển sâu. Mời các bạn cùng tìm hiểu hóa thạch của ngành sinh vật này.

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Ngành Da gai, Ngành Echinodermata, Động vật da gai

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:10 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận