Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 7: Ngành Arthropoda

Động vật chân khớp hay động vật chân đốt là những loài động vật có xương sống thuộc ngành chân khớp (Arthropoda), và cũng là nhóm động vật lớn nhất trên thế giới. Mời các bạn cùng tìm hiểu về các phân lớp của ngành này.

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Ngành Arthropoda, Động vật chân khớp, Hóa thạch động vật chân khớp

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:14 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận