Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 3: Thời gian địa chất và địa niên biểu

Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 3: Thời gian địa chất và địa niên biểu" trình bày các nội dung: Thẩm định thời gian địa chất - Tuổi tương đối và tuổi tuyệt đối; phạm vi địa chất của các nhóm sinh vật; hóa thạch chỉ đạo (index fossil); bảng địa niên biểu và cột địa tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Thời gian địa chất, Địa niên biểu, Phạm vi địa chất, Hóa thạch chỉ đạo

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:13 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận