Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 10: Ngành Brachiopoda

Một trong số những ngành động vật quan trọng, xuất hiện sớm trên trái đất: Brachiopoda - tay cuộn là nhóm động vật không xương sống quan trọng nhất đại cổ sinh. Sự cực thịnh của ngành tay cuộn ở giai đoạn hóa thạch (khoảng 7000 loài) nhưng hiện nay chỉ còn một số ít ở các đại dương. Mời các bạn cùng tìm hiểu

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Nhóm động vật không xương sống, Ngành Brachiopoda, Ngành tay cuộn

pdf 21 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:12 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận