Bài giảng Cơ lý thuyết: Chương 6 - ThS. Ngô Văn Cường

Bài giảng "Cơ lý thuyết - Chương 5: Trọng tâm của vật rắn có liên kết" trình bày các kiến thức về tâm của hệ lực song song, định nghĩa trọng tâm của vật rắn, các định lý về trọng tâm của vật rắn đồng chất, trọng tâm của một số vật rắn đồng chất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Cơ lý thuyết, Bài giảng Cơ lý thuyết, Trọng tâm của vật rắn, Trọng tâm của vật rắn có liên kết, Hệ lực song song, Vật rắn đồng chất

pdf 50 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/04/2016 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận