Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 2 - PGS.TS. Đỗ Kiến Quốc

Chương 2 Xác định nội lực do tải trọng bất động thuộc bài giảng Cơ học kết cấu có cấu trúc nội dung được chia làm 5 mục: Mục 1 Phân loại và đặc điểm chịu lực của hệ kết cấu, mục 2 Nội lực trong hệ dầm & khung đơn giản, mục 3 Tính toán hệ dàn, mục 4 Tính toán hệ 3 khớp, mục 5 Tính toán hệ ghép.

Từ khóa: Bài giảng Cơ học kết cấu, Cơ học kết cấu, Kỹ thuật xây dựng, Tải trọng bất động, Hệ kết cấu, Nội lực trong hệ dầm

pdf 50 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/03/2017 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận