Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ - kết quả kinh doanh

Mục tiêu chính chương 7 nhằm giúp các bạn Hiểu quy trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng thực tế, nhận biết các loại doanh thu và chi phí phát sinh từ hoạt động bán hàng, hoạt động tài chính và hoạt động khác, ghi nhận và theo dõi các loại doanh thu và chi phí phát sinh tại doanh nghiệp sản xuất, biết phương pháp kế toán KQKD của DN sản xuất, trình bày thông tin về KQKD trên BCTC.

Từ khóa: Kế toán tiêu thụ, Kết quả kinh doanh, Kế toán giá vốn hàng bán, Kế toán chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp, Nghiệp vụ bán hàng

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/07/2019 | Lượt xem:65 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận