Bài giảng Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mục tiêu chính của Bài giảng Chương 5 "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" nhằm giúp các bạn Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, hiểu được đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, nắm được phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó áp dụng vào việc tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất.

Từ khóa: Kế toán chi phí sản xuất, Tính giá thành sản phẩm, Chi phí sản xuất, Kế toán tổng hợp chi phí, Đánh giá sản phẩm dỡ dang, Báo cáo tài chính

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/07/2019 | Lượt xem:46 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận