Bài giảng Chiến lược cấp kinh doanh

Bài giảng Chiến lược cấp kinh doanh trình bày về lợi thế cạnh tranh; chiến lược cạnh tranh và các yếu tố nền tảng; các chiến lược cấp kinh doanh; chiến lược giá trên phạm vi rộng; chiến lược tập trung cho phần thị trường thích hợp; chiến lược phản ứng nhanh.

Từ khóa: Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanh, Chiến lược cấp kinh doanh, Lợi thế cạnh tranh, Chiến lược giá, Chiến lược phản ứng nhanh

pdf 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2017 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận