Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Ngô Công Thắng

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, biểu diễn đồ thị, phép duyệt đồ thị, bài toán tìm đường đi ngắn nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Phép duyệt đồ thị, Biểu diễn đồ thị

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2019 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận