Bài giảng Bệnh lý học: Tăng huyết áp - ThS. BS Nguyễn Phúc Học

Nội dung bài giảng của ThS. BS Nguyễn Phúc Học trình bày về các yếu tố gây tăng huyết áp và nêu hậu quả của tăng huyết áp, các bước chẩn đoán tăng huyết áp, mục tiêu, nguyên tắc và các biện pháp điều trị tăng huyết áp.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)