Bài giảng Bê tông cốt thép 3: Kết cấu tường chắn đất - ThS. Lê Nông

Bài giảng "Bê tông cốt thép 3: Kết cấu tường chắn đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, phân loại tường chắn, áp lực đất trên tường chắn, nếu góc anpha lớn đáng kể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bê tông cốt thép, Bài giảng Bê tông cốt thép, Kết cấu tường chắn đất, Phân loại tường chắn, Áp lực đất, Áp lực đất trên tường chắn

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2016 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận