Bài giảng Bảo vệ Rơ le- Chương 2: Bảo vệ quá dòng

Bài giảng Bảo vệ Rơ le Chương 2: Bảo vệ quá dòng (Overcurrent protection) trình bày 10 nội dung về nguyên tắc làm việc, sơ đồ nguyên lý, phân loại, tính toán thông số BVQD, bảo vệ cắt nhanh, sơ đồ nối dây bi, BVQD nhiều cấp, BVQD có khóa, BVQD theo thành phần thứ tự và phần cuối cùng là đánh giá.

Từ khóa: Điện công nghiệp, Bài giảng Rơ le, Bảo vệ rơ le chương 2, Rơ le quá dòng, Chương 2: Bảo vệ quá dòng, Sơ đồ nối dây bi

ppt 58 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận