Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 3: Quản trị cơ sở vật chất bộ phận an ninh khách sạn

Chương 3 - Quản trị cơ sở vật chất bộ phận an ninh khách sạn. Những nội dung chính được trình bày trong chương 3 gồm có: Quản lý các khu phòng dịch vụ tại bộ phận an ninh, quản lý trang thiết bị và văn phòng phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: An ninh khách sạn, Bài giảng An ninh khách sạn, Hotel Security, Quản trị an ninh khách sạn, Quản trị cơ sở vật chất, Bộ phận an ninh khách sạn

pdf 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:154 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận