Bài giảng: Âm học kiến trúc

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm thanh, sự hình thành trường âm trong phòng khán giả, tính chất hút âm và phản xạ âm của các bề mặt vật liệu & kết cấu, những quy luật lan truyền của âm thanh trong công trình & trong đường phố. + Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để thiết kế nội thất âm học Phòng khan giả để đảm bảo chất lượng âm thanh trong phòng. + Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tiếng ồn, quan hệ giữa tiếng ồn và sức khỏe con người để giải quyết các bài toán về cách âm và chống ồn.

1

Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ÂM THANH - MỘT SỐ TÍNH TOÁN CƠ BẢN I. Bản chất vật lý của Âm Thanh. 1. Sóng âm: Về mặt vật lý âm thanh chính là dao động của sóng âm trong môi trường đàn

Từ khóa: Tài liệu thi công xây dựng, thiết kế xây dựng, giáo trình kiến trúc, âm học kiến trúc, tính chất hút âm, quy luật lan truyền, nội thất âm học

pdf 57 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:170 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận