Bài 4: Quản lý môi trường xã cho vùng đồng bằng – ven biển

Bài 4 đưa đến người học các nội dung về quản lý môi trường xã cho vùng đồng bằng – ven biển giúp các cán bộ quản lý vấn đề này hiểu rõ hơn về những vấn đề cần quan tâm lưu ý khi quản lý môi trường vùng này.

Từ khóa: Quản lý môi trường, Môi trường xã, Đồng bằng ven biển, Môi trường ven biển, Khoa học môi trường

doc 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận