Bách khoa y học - Ngoại khoa thực hành

Những bước cơ bản nhất để thiết lập một chẩn đoán y khoa là Hỏi, Nhìn, Sờ, Gõ, Nghe trong Y học hiện đại (Tây y) hoặc Tứ chẩn là Vọng chẩn (nhìn), Văn chẩn (nghe), Vấn chẩn (hỏi) và Thiết chẩn (sờ nắn, bắt mạch) trong Y học cổ truyền. Một khi đã có chẩn đoán sơ bộ từ việc thăm khám lâm sàng nói trên, người thầy thuốc có thể quyết định điệu trị ngay hoặc đề nghị một số xét nghiệm cận lâm sàng khác để xác định chẩn đoán hoặc loại trừ chẩn đoán. Các xét nghiệm cận lâm sàng thường được dùng trong chẩn đoán là huyết học, sinh hóa, hình ảnh học, vi sinh vật học, tế bào học, giải phẫu bệnh, thăm dò chức năng và có thể là các xét nghiệm cao cấp hơn như di truyền học.

Từ khóa: Ngoại khoa thực hành, Bách khoa y học, khoa học y học, y học thường thức, y học bốn phương, kinh tế y học, kỹ thuật y học

pdf 3382 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:30/10/2012 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 29

Đăng nhập để bình luận