Ảnh hưởng của tỷ lệ nước trộn đến chất lượng đất loại sét yếu cải tạo bằng xi măng vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết nghiên cứu và phân tích ảnh hưởng của hàm lượng nước trộn đến cường độ đất cải tạo bằng xi măng với đất bùn sét (ở Hậu Giang và Cà Mau) và than bùn hóa (ở Kiên Giang).

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Tỷ lệ nước trộn, Chất lượng đất loại sét yếu, Cải tạo bằng xi măng, Than bùn hóa

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:32 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận