29 Bài giảng tổng luận cầu

Khái niệm: Lỡ những công trình v−ợt qua các ch−ớng ngại trên đ−ờng nh− sông,
suối, thung lũng,.. trên tuyến giao thông đ−ờng ôtô, đ−ờng sắt hoặc v−ợt qua một tuyến
giao thông khác.
Cầu: Lỡ một công trình nhân tạo để v−ợt qua các dòng n−ớc hoặc qua các thung
lũng, qua các bãi sông (Cầu dẫn), v−ợt qua đ−ờng hay qua những ch−ớng ngại vật
khác.
Các công trình thoát n−ớc có khẩu độ nhỏ: Cầu trỡn, đ−ờng trỡn, cống
T−ờng chắn: T−ờng chắn đ−ợc sử dụng trên đ−ờng để duy trì độ dốc tự nhiên của
ta luy. Tránh hiện t−ợng tr−ợt, sụt lở mái ta luy
Hầm: Khi cao độ mặt đ−ờng nằm thấp hơn rất nhiều so với cao độ của mặt đất tự
nhiên ng−ời ta có thể lỡm hầm để v−ợt qua. Khi tuyến đ−ờng đi men theo s−ờn núi có
độ dốc lớn vỡ địa chất quá xấu ( đá lăn đá tr−ợt) ng−ời ta cũng có thể xây dựng đ−ờng
hầm. Khi v−ợt qua các eo biển các dòng sông lớn, ng−ời ta cũng có thể lỡm hầm.
Trong các thỡnh phố đông dân c−, ng−ời ta cũng có thể lỡm hầm để phục vụ ng−ời đi
bộ, các ph−ơng tiện giao thông, hệ thống tỡu điện ngầm.