246 Câu hỏi và đáp án Quản trị doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Quản trị doanh nghiệp gồm 246 câu hỏi trắc nghiệm hệ thống toàn bộ kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập củng cố kiến thức. Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị A. Sản xuất của cải vật chất B. Phân phối của cải vật chất C. Phân phối và sản xuất của của cái vật chất D. Cả 3 ý kiến trên

Từ khóa: kỹ năng quản lý doanh nghiệp, ôn thi Quản trị doanh nghiệp, trắc nghiệm môn quản trị, tài liệu thi quản trị, phương pháp tiếp cận QTDN

doc 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:342 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận