• Bài giảng Quản lý môi trường công nông nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng Quản lý môi trường công nông nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cách thức tiếp cận về hệ thống quản lý môi trường và xã hội; Có khả năng giải quyết các vấn đề môi trường, an toàn và sức khỏe trong các hoạt động công nông nghiệp; Hiểu biết nội dung quản lý và kiểm soát bảo vệ môi trường các dự án sản xuất cũng như hoạt động bảo vệ môi...

   82 p dtu 07/12/2021 10 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước

  Bài giảng Cấp thoát nước

  Bài giảng Cấp thoát nước được biên soạn dựa trên các tài liệu tham khảo chính thống trong và ngoài nước, các tiêu chuẩn về tính toán thiết kế hệ thống cấp, thoát nước của Việt Nam. Nội dung bài giảng được cập nhật, phù hợp với thời lượng đào tạo 3 tín chỉ và được chia làm hai phần chính: Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước.

   159 p dtu 07/12/2021 17 0

 • Bài giảng Môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và con người

  Bài giảng "Môi trường và con người" có bố cục gồm 7 chương được trình bày theo thứ tự: Chương 1 - Mở đầu; Chương 2 - Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong môi trường; Chương 3 - Dân số và môi trường; Chương 4 - Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; Chương 5 - Tài nguyên thiên nhiên; Chương 6 - Ô nhiễm môi trường; Chương...

   63 p dtu 07/12/2021 12 0

 • Bài giảng Khoa học môi trường đại cương - ThS. Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Khoa học môi trường đại cương - ThS. Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Khoa học môi trường đại cương có nội dung gồm 6 chương trình bày về các khái niệm cơ bản, sinh thái học môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   75 p dtu 07/12/2021 11 0

 • Bài giảng Quản lý nguồn nước - TS. Phạm Hữu Tỵ

  Bài giảng Quản lý nguồn nước - TS. Phạm Hữu Tỵ

  Bài giảng Quản lý nguồn nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản về tài nguyên nước; Quản lý nguồn nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   64 p dtu 07/12/2021 12 0

 • Bải giảng Môi trường và phát triển bền vững

  Bải giảng Môi trường và phát triển bền vững

  Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về môi trường; Phát triển bền vững; Môi trường và phát triển bền vững ở những vùng kinh tế - sinh thái cơ bản; Những khó khăn trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p dtu 07/12/2021 14 0

 • Bài giảng Giáo dục truyền thông môi trường

  Bài giảng Giáo dục truyền thông môi trường

  Bài giảng Giáo dục truyền thông môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Các cách tiếp cận xây dựng hệ thống giáo dục truyền thông môi trường; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện một chương trình truyền thông môi trường; Hướng dẫn giáo dục truyền thông môi trường ở các vùng địa lý khác nhau.

   91 p dtu 07/12/2021 12 0

 • Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất: Phần 2 - Trần Thanh Thức

  Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất: Phần 2 - Trần Thanh Thức

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại đất chính của Việt Nam; Xây dựng bản đồ đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p dtu 29/11/2021 11 1

 • Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất: Phần 1 - Trần Thanh Thức

  Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất: Phần 1 - Trần Thanh Thức

  Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại đất và các hệ thống phân loại đất trên thế giới; Tổng quan về điều kiện tự nhiên, các quá trình hình thành đất chủ đạo và nghiên cứu phân loại đất Việt Nam.

   86 p dtu 29/11/2021 11 1

 • Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 2 - ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 2 - ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 2 Một số khái niệm cơ bản về tenxơ cung cấp cho người học những kiến thức như: Tenxơ trong hệ tọa độ descrates vuông góc; Trường vô hướng hay tenxơ hạng không; Vec tơ hay tenxơ hạng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p dtu 28/10/2021 13 0

 • Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 6 - ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 6 - ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 6 Bài toán phẳng trong tọa độ descartes cung cấp cho người học những kiến thức như: Hai trường hợp của bài toán phẳng; Bài toán ứng suất phẳng; Bài toán biến dạng phẳng; So sánh và kết luận chung; Các phương trình cơ bản trong bài toán phẳng; Phép giả bài toán theo ứng suất – hàm ứng suất Airy;...Mời...

   41 p dtu 28/10/2021 20 0

 • Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 3 - ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 3 - ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 3 Lý thuyết về ứng suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Định luật đối ứng của ứng suất tiếp; Điều kiện biên theo ứng suất (điều kiện cân bằng của phân tố loại 2); Ứng suất trên mặt cắt nghiêng; Trạng thái ứng suất và ten xơ ứng suất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p dtu 28/10/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê