• XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

  XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

  Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin.Mô tả dữ liệu: xác định các đơn vị thông tin cơ sở có ích cho hệ thống, định rõ mỗi quan hệ bên trong hoặc các tham chiếu chéo với nhau giữa chúng Phân tích thiết kế hệ thống nói chung là sự nhận thức và mô tả một hệ thống Yêu cầu đòi hỏi thiết kế logich một cách hoàn chỉnh trước khi thiết kế...

   37 p dtu 16/05/2012 227 10

 • Hệ thống thông tin kế toán

  Hệ thống thông tin kế toán

  Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn. Kinh tế là tổng thể các yếu tố sản xuất, các...

   40 p dtu 16/05/2012 251 8

 • Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

  Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

  Tài liệu tham khảo Thuyết trình về kế toán doanh nghiệp, với chuyên đề " Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước, dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kế toán cho biết thế nào là kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển qua những công thức bà bài tập thực tế để làm sáng tỏ Kế toán...

   45 p dtu 16/05/2012 231 7

 • KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   44 p dtu 05/10/2012 179 6

 • KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TUẤN TÚ

  KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TUẤN TÚ

  Tìm hiểu thực tế công tác tổ chức và hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và XĐKQKD của Công ty. Rút ra được các ưu, nhược điểm, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp công tác kế toán hoàn thiện hơn. Áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nhằm củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

   39 p dtu 05/10/2012 271 5

 • Thuyết trình môn kiểm toán

  Thuyết trình môn kiểm toán

  Ph ng pháp ươ khấu hao: phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao áp dụng theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003. Báo cáo tài chính các năm trước đã được công ty SBC kiểm toán, dạng báo cáo kiểm toán được phát hành: chấp nhận toàn bộ. Tổng số nhân viên 53 nguời, trong đó nhân viên quản lý 25 người. Kiểm soát nội bộ: Công ty thành...

   19 p dtu 16/05/2012 228 5

 • Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

  Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

  Những câu hỏi…Làm sao đảm bảo an toàn cho tài sản, cho dữ liệu kế toán? Làm sao đảm bảo hợp lý rằng thông tin kế toán được cung cấp trung thực, hợp lý và đáng tin cậy? Làm sao đánh giá tính kiểm soát của một phần mềm kế toán và chọn lựa phần mềm kế toán đáp ứng yêu cầu kiểm soát? Làm sao đánh giá kiểm soát nội bộ trong điều kiện tin...

   39 p dtu 16/05/2012 248 5

 • Báo cáo "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng - TM&DV Minh Tuấn"

  Báo cáo "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng - TM&DV Minh Tuấn"

  Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực tế công tác tổ chức và hạch toán kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm của Công ty. Rút ra được các ưu, nhược điểm, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp công tác kế toán hoàn thiện hơn. Áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nhằm củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

   39 p dtu 16/05/2012 216 5

 • Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...qua đó biết được những vấn đề chung của kế toán tiền tại quỹ, kế toán tiền gởi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển hay kiểm soát nội bộ vốn...

   38 p dtu 16/05/2012 249 5

 • Tổng quan về kế toán tài chính

  Tổng quan về kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Tổng quan về kế toán tài chính", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...để biết được vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán , các nguyên tắc cơ bản của kế toán và các yếu tố của báo cáo kế toán trong kinh doanh.

   31 p dtu 16/05/2012 274 5

 • Chương 7: Pháp luật về phá sản

  Chương 7: Pháp luật về phá sản

  Phá sản (hay còn gọi bình dân là sập tiệm) là tình trạng một công ty hay xí nghiệp khó khăn về tài chính, bị thua lỗ hoặc thanh lý xí nghiệp không đảm bảo đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn. Khi đó, tòa án hay một cơ quan tài phàn có thẩm quyền sẽ tuyên bố công ty hay xí nghiệp đó bị phá sản. Có hai loại phá sản: phá sản đơn và phá...

   22 p dtu 06/12/2012 228 4

 • MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP GIỮA THÔNG TƯ SỐ 128/2003/TT-BTC VÀ THÔNG TƯ SỐ 134/2007/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP GIỮA THÔNG TƯ SỐ 128/2003/TT-BTC VÀ THÔNG TƯ SỐ 134/2007/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của CSKD mới thành lập và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với CSKD chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm trước đó để hình...

   111 p dtu 16/05/2012 206 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê