• Giáo trình Định giá tài sản: Phần 1 - TS. Nguyễn Minh Hoàng, ThS. Phạm Văn Bình (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Định giá tài sản: Phần 1 - TS. Nguyễn Minh Hoàng, ThS. Phạm Văn Bình (Đồng chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Định giá tài sản" cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục đích của định giá tài sản; khái niệm cơ bản và nguyên tắc thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường; phương pháp định giá bất động sản; định giá máy, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   180 p dtu 27/11/2022 14 3

 • Giáo trình Định giá tài sản: Phần 2 - TS. Nguyễn Minh Hoàng, ThS. Phạm Văn Bình (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Định giá tài sản: Phần 2 - TS. Nguyễn Minh Hoàng, ThS. Phạm Văn Bình (Đồng chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Định giá tài sản" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp; quy trình đánh giá giá trị doanh nghiệp; tổ chức công tác định giá tài sản; quy trình định giá tài sản; hợp đồng định giá tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p dtu 27/11/2022 14 3

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích biến động chi phí sản xuất; Các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p dtu 23/10/2022 120 6

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng và lợi nhuận; Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; Thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; Định giá sản phẩm; Phân bổ chi phí bộ phận...

   209 p dtu 23/10/2022 40 2

 • Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 1

  Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán Pháp - Mỹ" cung cấp các kiến thức cơ bản về nội dung của các chuẩn mực kế toán quốc tế, các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong kế toán Mỹ và kế toán Pháp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kế toán quốc tế; đặc điểm hệ thống kế toán Mỹ; kế toán tài sản...

   180 p dtu 25/09/2022 77 4

 • Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 2

  Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán Pháp - Mỹ" cung cấp các kiến thức cơ bản về nội dung của các chuẩn mực kế toán quốc tế, các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong kế toán Mỹ và kế toán Pháp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; hệ thống kế toán Pháp;... Mời...

   112 p dtu 25/09/2022 22 2

 • Giáo trình Định giá tài sản: Phần 2

  Giáo trình Định giá tài sản: Phần 2

  Giáo trình "Định giá tài sản" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường theo các thông lệ và tiêu chuẩn định giá trong nước và quốc tế. Giáo trình được thiết kế gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về:...

   86 p dtu 22/08/2022 27 3

 • Giáo trình Định giá tài sản: Phần 1

  Giáo trình Định giá tài sản: Phần 1

  Giáo trình "Định giá tài sản" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường theo các thông lệ và tiêu chuẩn định giá trong nước và quốc tế. Giáo trình được thiết kế gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về:...

   114 p dtu 22/08/2022 23 3

 • Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; kế toán...

   123 p dtu 22/08/2022 27 1

 • Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa;...

   90 p dtu 22/08/2022 26 1

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang (Chủ biên)

  Giáo trình "Kiểm toán căn bản" cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại hình kiểm toán, các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương pháp kiểm toán và các loại báo cáo kiểm toán. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kiểm toán; các khái niệm cơ bản sử dụng trong...

   94 p dtu 22/08/2022 24 1

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang (Chủ biên)

  Giáo trình "Kiểm toán căn bản" cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại hình kiểm toán, các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương pháp kiểm toán và các loại báo cáo kiểm toán. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quy trình kiểm toán; kiểm toán viên và tổ chức bộ máy kiểm...

   74 p dtu 22/08/2022 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê