Tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm tại bán đảo Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng

Dựa trên việc tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của hình thức du lịch này kết hợp với những đánh giá các điều kiện trong thực tế, bài viết đề xuất một số nội dung cụ thể trong việc triển khai du lịch trải nghiệm về tự nhiên và văn hóa xã hội cho du khách tại bán đảo Sơn Trà. Như một trường hợp điển hình, mô hình triển khai này có thể áp dụng cho nhiều địa phương khác tại Việt Nam có những tiềm năng và điều kiện tương tự.

Từ khóa: Tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, Tiềm năng phát triển du lịch, Phát triển du lịch, Bán đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:23 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận