Tiềm năng phát triển du lịch nông thôn tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Bài viết phân tích các tiềm năng để thu hút du khách đến với những trải nghiệm nông thôn thú vị và đề xuất việc phát triển các hình thức du lịch nông thôn tại Đắk Mil, nhằm tạo điều kiện khai thác các tiềm năng của địa phương, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế, đồng thời góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Từ khóa: Tiềm năng phát triển du lịch nông thôn, Phát triển du lịch nông thôn, Du lịch nông thôn, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:27 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận