Tích hợp RESTful web service trên nền tảng di động xây dựng hệ thống web khoa Công nghệ thông tin trên điện thoại Android

Để xây dựng Web thường sử dụng hai loại web service: SOAP hoặc RESTful. Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu kiến trúc mobile web service, sau đó tích hợp RESFul web service, xây dựng hệ thống web quảng bá khoa Công Nghệ Thông Tin trên điện thoại Android

Từ khóa: Dịch vụ web di động, Tích hợp RESTful web service, Xây dựng hệ thống web, Công nghệ thông tin, Điện thoại Android, Web service cho ứng dụng đa lớp

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2019 | Lượt xem:54 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận