Thực trạng nợ công và đánh gia vai trò của kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công tại Việt Nam

Vai trò của cơ quan kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh thế giới đã diễn ra những trường hợp khủng hoảng kinh tế do đổ vỡ nợ công. Bài viết này phản ánh thực trạng nợ công cũng như đánh giá được một cách khái quát vai trò của kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công hiện nay.

Từ khóa: Thực trạng nợ công, Vai trò của kiểm toán nhà nước, Quản lý nợ công tại Việt Nam, Tỷ trọng nợ công, Nợ chính phủ

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:76 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận