Nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030: Nhu cầu và giải pháp

Bài viết Nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030: Nhu cầu và giải pháp trình bày thực trạng và nhu cầu cần thiết về nguồn nhân lực phục vụ trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Nhân lực trong ngành du lịch, Du lịch Việt Nam, Nhu cầu du lịch, Giải pháp Du lịch

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:21 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận