Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn Dương Thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý

Công tác nghiên cứu xác định nguyên nhân lún và lún không đều của đập tràn bao gồm Khảo sát thực nghiệm hiện trường đánh giá lại điều kiện địa chất công trình, đặc biệt các chỉ tiêu cơ lý của đất nền và mô phỏng bằng mô hình số theo phương pháp phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Nguyên nhân gây lún, Chênh lệch lún, Đập tràn Dương Thiện - Quy Nhơn, Phương pháp phần tử hữu hạn

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:25 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận