Nghiên cứu ảnh hưởng của gió, động đất tới dao động của tòa nhà cao tầng

Nội dung của bài viết này là nghiên cứu ảnh hưởng của gió hoặc động đất tới dao động của tòa nhà cao tầng thông qua xây dựng ba mô hình dao động của tòa nhà cao tầng.
Đăng nhập để bình luận