Chí phí sử dụng vốn bình quân - biến số kinh tế đo lường chính xác chi phí vốn trong phân tích CVP

Bài viết này bàn về những hạn chế của mô hình phân tích CVP truyền thống cũng như mô hình phân tích CVP kết hợp với chi phí vốn của các tác giả Floria Guidry, James O. Horrigan, Cathy Craycraft (1998) và Robert Kee (2007) và đề xuất sử dụng chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) để đo lường chính xác chi phí sử dụng vốn khi phân tích CVP.
Đăng nhập để bình luận