Các bước thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế

Sau khi hợp đồng mua bán ngoại thương đã được ký kết, đơn vị kinh doanh XNK - với tư cách là một bên ký kết - phải tổ chức thực hiện hợp đồng đó. Đây là một công việc rất phức tạp. Nó đòi hỏi phải tuân thủ luật quốc gia và quốc tế, đồng thời bảo đảm được quyền lợi quốc gia và đảm bảo uy tín kinh doanh của đơn vị. Về mặt kinh doanh, trong quá trình thực hiện các khâu công việc để thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh XNK phải cố...

Từ khóa: ngoại thương, hợp đồng mua bán quốc tế, các bước thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế, hợp đồng, hợp đồng ngoại thương

doc 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:15/06/2015 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận